عنوان
متن تست

سنگفرش | آسفالت رنگی | محوطه سازی | چاپ بر روی آسفالت

با توجه به ضرورت در بهینه سازی و اصلاح سازی در الگوی مصرف ، از جمله محصولات پالایشگاهی همچون قیر ، این مجموعه با اتکا بر دانش فنی متخصصین و تجارت استفاده از محصولات پلیمری در جهان و همچنین سوابق تحقیقاتی در پایدار سازی پوششهای آسفالتی پلیمری ، رنگی و مقاوم مورد استفاده در پروژههای عمرانی ، محوطه سازی ، معابر شهری وطراحی های شهری ، فرودگاهها، جاده ها، و پوشهای پلهای فلزی و بتنی به دستاوردهای مهمی نائل گردیده که میتوان به صرفه جوئی در تکرار هزینه های پروژه های عمرانی و راهسازی با توجه به عدم پایداری در برابر عوامل تخریبی پوششهای آسفالتی گرم اشاره نمود.

این عوامل تخریب شامل حساسیتهای دمایی براثر تغییر فصول سال و شرایط اقلیمی و جغرافیایی- جمع شدگی بر اثر بارهای ترافیکی- عریان شدگی سطحی نفوذ پذیری آب- شیارزدگی- هوازدگی- پیرشدگی وRutting میباشند که با استفاده از مواد پلیمری ،بهبود پذیری در روند پروژه های راهسازی ایجاد میگردد.این دستاوردها با بررسی شاخصه های بهره وری در پروژه های راهسازی و عمرانی، در دوره های تضمین و دید دراز مدت قابل استناد می باشد ، در نتیجه تخصیص و یا افزایش اعتبارات به بخشهای عمرانی و راهسازی کاملاً توجیه پذیر خواهد بود .


استفاده از افزودنیهای پلیمری میتواند نقش بسزایی در بهبود کیفیت آسفالت تولیدی داشته باشد که به شکلی علمی و الزامی میتوان به حاصل آن بصورت ذیل اشاره کرد:
1-حفظ کیفیت و ضمانت های اجرایی در ارتباط با افزایش طول عمر مفید پوششهای آسفالتی
2- اجرای دقیق پروژه های شهری و برون شهری و دستیابی به استانداردهای الگوهای صحیح مصرف
3- جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی با توجه به دسترسی منابع عظیم پالایشگاهی و مصالح عمرانی
4- برگشت پذیری سرمایه های ملی از نظر صرفه جویی در مصرف محصول استراتژیکی همچون قیر
5- عدم تکرار هزینه های مجدد اجرایی و محدودیتهای ترافیکی و ابعاد روحی و روانی بسیاری که برای شهروندان کلانشهر به همراه دارد که به نوعی جزو هزینه ها محسوب میگردد.

علاوه بر موارد یاد شده، چگونگی پیاده سازی استراتژی و برنامه ریزی لازم جهت طراحی شهری به نوبه خود در کلانشهرهای دنیا تبدیل به یک معضل فراگیر و مستمر شده است و علم برون رفت از این بن بست به عنوان علمی نو، نیازمند تعامل بیشتر با مدیران ارشد تصمیم گیرنده اجرایی میباشد.
این مهم با بررسی مقایسه سطح زندگی سالم در جوامع پیشرفته ملموس بوده و زندگی شهری در کلانشهرها را زیست پذیر توام با نشاط، آسایش و امنیت مینماید .
در حالت کلی در اولویت قراردادن اشاعه این نوع تفکر و فرهنگ که ماشین آلات و تکنولوژی به جای ایجاد استرس ،آلودگی و یا معضلی چون ترافیک . رفاه بیشتر زندگی را سبب گردد.

عنوان
متن تست