عنوان
متن تست

آسفالت

تولید ، حمل ، پخش و اجرای انواع آسفالت با دانه بندی مختلف استاندارد بصورت دستی و ماشینی ( فینیشری ) جهت محوطه سازی ، معابر ، خیابانها بهمراه کلیۀ عملیات زیر سازی و جدول بندی

عنوان
متن تست